Oficjalna strona Klubu

3 czerwca 2017 – otwarcie sezonu turystycznego w Karpatach Wschodnich./ 3 червня 2017 – відкриття туристичного сезону у Східних Карпатах.

3 czerwca 2017 – otwarcie sezonu turystycznego w Karpatach Wschodnich./ 3 червня 2017 – відкриття туристичного сезону у Східних Карпатах.

Wspólnie z Konsulatem Generalny RP we Lwowie oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) otwieramy sezon turystyczny w Karpatach Wschodnich. Kontynuujemy przedwojenne tradycje turystyczne – idziemy ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pierwsza nasza wyprawa odbywa się na Przełęcz Legionów. Szczegóły znajdują się na e-ulotce./