Oficjalna strona Klubu

MSZ odmówiło wsparcia „Pogoni”


Ministerstwo Spraw Zagranicznych, do którego zwracaliśmy się, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, z wnioskiem o dofinansowanie, odmówiło wspracia. 
W obecnej sytuacji zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia, na czas nieokreślony, działalności Szkółki Piłkarskiej LKS-u.
W chwili obecnej klub dysponuje środkami na normalną działalnośc tylko przez najbliższy miesiąc. W sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy nie mamy możliwości na dotrwanie do zamknięcia sezonu.

Jesteśmy bardzo zawiedzeni, że już po raz drugi od chwili reaktywacji, LKS „Pogoń” Lwów znalazł się w poważnym zagrożeniu tylko i wyłącznie z powodu słabego wsparcia finansowego.

Praca społeczna dla odrodzonego klubu, której podejmują się poszczególni członkowie nie wystarczy niestety do prowadzenia normalnej działalności, organizacji treningów i występowania w rozgrywkach.

 Dziękujemy sponsorom, dzięki którym udało się, do tego momentu, wykonać większośc planu. Niestety, nasze nadzieje na wsparcie ze strony MSZ okazały się złudne.