Oficjalna strona Klubu

Pierwszy dzwonek w „Dziesiątce”

Pierwszy dzwonek w „Dziesiątce”

Współpraca lwowskiej Pogoni ze Szkołą Średnią nr 10 im. św Marii Magdaleny z polskim językiem wykładowym trwa już od lat. Znaczna część jej uczniów należy do szkółki piłkarskiej naszego klubu. Z tej właśnie przyczyny zaproszenie prezesa Pogończyków Marka Horbania przez panią dyrektor szkoły Wierę Szerszniową było wielkim zaszczytem.

W swoim przemówieniu p. Prezes wspomniał swój własny pierwszy dzwonek, który zabrzmiał w murach tej szkole kilkadziesiąt lat temu. Prezes życzył uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym oraz przekazał na ręce p. Dyrektor sprzęt sportowy.

Na zakończenie p. Prezesowzaprosił pierwszaków na otwarte zapoznawcze treningi w naszym klubie.

Zdjęcia: Alina Wozijan/Kurier Galicyjski