Oficjalna strona Klubu

Regulamin gry terenowej z cyklu „Uliczkami Lwowa” – „10 lat Uliczkami Lwowa – wersja wirtualna”

Regulamin gry terenowej z cyklu „Uliczkami Lwowa” – „10 lat Uliczkami Lwowa – wersja wirtualna”

Zasady udziału w grze

2 maja 2020 roku o godz. 11.00 (10.00 czasu polskiego) na oficjalnej stronie internetowej klubu www.pogon.lwow.net oraz na profilu FB https://www.facebook.com/LKSPogon.Uliczkami.Lwowa pojawi się link do rejestracji i udziału w grze. Może w niej wziąć udział każdy chętny – zgłoszenie i udział są co prawda indywidualne, ale nie dyskwalifikujemy współpracy rodzinnej. Przy rejestracji uczestnik będzie musiał podać imię i nazwisko lub nick* oraz aktualny adres mailowy.
Na rozwiązywanie zadań i zagadnień każdy z uczestników ma 100 minut. W takich ramach czasowych musi odpowiedzieć na wszystkie zadania. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu czasu przesłany formularz z odpowiedziami nie zostanie uznany. Dla trzech zwycięzców wirtualnej gry terenowej organizatorzy przygotowali nagrody.

Sposób wyłonienia zwycięzcy:
Zwycięzca gry zostanie ustalony według następnych kryteriów:
1. maksymalna ilość poprawnych odpowiedzi udzielonych w określonym czasie (100 min.)
2. w przypadku równej liczby punktów otrzymanych za udzielone prawidłowe odpowiedzi decydować będzie czas przesłania formularza.

Niezależnie od wyników każdy z uczestników gry otrzyma od organizatora pamiątkowy dyplom.

* – imię i nazwisko uczestnika lub nick podany przy rejestracji zostanie wpisany do pamiątkowego dyplomu.

 

Умови участі в грі

2 травня 2020 року о год. 11:00 на офіційній інтернет-сторінці клубу www.pogon.lwow.net та профілі FB https://www.facebook.com/LKSPogon.Uliczkami.Lwowa з’явиться посилання (лінк) до реєстрації та участі в грі. У грі може взяти участь кожен бажаючий — реєстрація учасника є індивідуальна, та організатори не заперечують допомогу близьких та родичів. Реєструючись, учасник має вказати ім’я і прізвище або нікнейм* та актуальну електронну адресу. На розв’язання завдань та загадок учасники мають рівно 100 хвилин. У цей час учасник має відповісти на всі запитання квесту. У разі перевищення вказаного часового ліміту результат учасника буде анульовано. Для трьох переможців віртуального квесту організатори приготували призи.

Визначення переможця:
Переможець гри визначатиметься за такими критеріями:
1. максимальна кількість правильних відповідей, поданих за вказаний час (100 хв.)
2. у випадку рівного числа балів учасників враховуватиметься кінцевий час виконання квесту.
Незалежно від результатів, кожен учасник гри отримає від організатора пам’ятний диплом.
* – ім’я та прізвище учасника або нікнейм вказаний під час реєстрації, буде внесено до пам’ятного диплома.