Oficjalna strona Klubu

Wyprawa na Czarnohorę

Wyprawa na Czarnohorę

W dniach 5-8 sierpnia grupa turystyczna ze Lwowa oraz Stanisławowa wyruszyła na Czarnohorę w ramach projektu „Przedwojenne tradycje turystyczne – ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” realizowanego przez LKS Pogoń Lwów, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie. Celem wędrowników było zdobycie szczytu Pop Iwan (2022 m), na którym przed II wojną światową zbudowano Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologiczne. Przez szczyt przebiegał również Główny Szlak Karpacki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego prowadzący z Ustronia w Beskidzie Śląskim przez liczne pasma beskidzkie. Słoneczna pogoda, wspaniałe widoki karpackich gór cieszyły oko licznej grupie turystów.

 

Wyjazd ten miał jednak odrobinę smutku, gdyż był on pożegnalny dla konsula Rafała Kocota, który przez wiele lat swojej misji dyplomatycznej we Lwowie wspierał turystykę górską w naszym regionie. Był on też inicjatorem projektu „Przedwojenne tradycje turystyczne — ścieżkami dawnego Głównego Szlaku Karpackiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, który od lat cieszy się wielkim zainteresowania wśród polskiej młodzieży na zachodniej Ukrainie. Za to zaangażowanie serdecznie dziękujemy p. Konsulowi i zapraszamy do udziału w kolejnych wyprawach. Dziękujemy również wszystkim organizatorom i tym, którzy bronią pokoju na Ukrainie i pozwalają byśmy mogli spokojnie podziwiać to piękno.

Zdjęcia z archiwum Lwowski Klub „Strefa Młodzieży”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022”